Besigheidsgids

Samelewing

AVBOB (Oudtshoorn)

Funeral Services

Meer besonderhede...

GKS (Gemeente Ontwikkeling)

Churches

Meer besonderhede...

Hope Foundation

The H.O.P.E Foundation currently supports diverse social and cultural initiatives. Our partnership with �Karos and Kambro�, a performing arts initiative , focus on our vulnerable youth whilst our school programs in the Cango Valley and Katatara attends to the needs of these empoverished rural communities.

Meer besonderhede...

Klein Karoo Promotions

Event Management , in Oudtshoorn .
Meer besonderhede...
mjimebpf

mjimebpf

Enter short description here
Meer besonderhede...
mjimebpf

mjimebpf

Enter short description here
Meer besonderhede...

New Life Family Church

New Life Family Church (Oudthoorn) - Become a part of a 'family' that cares
Meer besonderhede...

NG Gemeente Oudtshoorn - Welgeluk

Church in Oudtshoorn .
Meer besonderhede...

NG Kerk Oudtshoorn Noord

Churches

Meer besonderhede...

NG Kerk Oudtshoorn Wes

Churches

Meer besonderhede...

NG Moedergemeente

 Kort Geskiedenis

Gedurende 1857 is besluit om die dorpsgebied van Oudtshoorn nader aan die Grobbelaarsrivier te verskuif. Die plaas Hartebeesrivier is aan die gemeente geskenk vir die bou van die nuwe kerkgebou.

Omdat die oorspronklike argitek, George Wallis, se planne misverstaan is en die fondse ontbreek het, staak die bouery aan die kerkgebou in 1863. Eers gedurende 1876 is Otto Hager as nuwe argitek aangewys. Die opbloei van die volstruisbedryf en meegaande fondse help mee dat die bouery na ± 13 jaar weer hervat kon word.

Meer besonderhede...

NG Park Gemeente

NG Kerk in Oudtshoorn .
Meer besonderhede...

OUDTSHOORN BEGRAFNISDIENSTE

Funeral Services

Meer besonderhede...

Saag Jonker Groep

Saag Jonker Groep

Meer besonderhede...

Solidariteit Helpende Hand (Oudtshoorn)

Enter short dSolidariteit Helpende Hand is 'n Nie-winsgewinde organisasie wat hulle beywer vir die bekamping van armmoede. Ons leuse is "Opheffing deur Opleiding".escription here
Meer besonderhede...

Swarberg Exco ExploreMeer besonderhede...

The Cape Leopard Trust

was established in 2004, to help protect leopards in the Western Cape through active conservation, research and education.
Meer besonderhede...

  Rekord 1 - 0 van 0